Tel: +37455567333
Email: info@hiyalex.am

Slide Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Slide Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Քաղաքացիական իրավունք

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈԼՈՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ

ՀԻՅԱԼԵՔՍ փաստաբանական գրասենյակը (այսուհետև` Գրասենյակ) քաղաքացիական, քրեական և վարչական իրավունքների ոլորտներում հաճախորդներին տրամադրում է երկարաժամկետ իրավաբանական ծառայություններ:

Այս ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքվում է ոչ պակաս քան մեկ տարով և հնարավորություն է տալիս անձին ամբողջ տարվա ընթացքում ստանալ իրավաբանական օգնություն: Ծառայությունների փաստաբանական հոնորարի չափը որը կարող է որոշվել կամ ժամավարձով կամ ամսավարձով կամ ըստ գործի կամ այլ կարգով՝ ելնելով պայմանադիր կողմերի ձեռք բերված համաձայնությունից: Ըստ կոնկրետ գործի իրավաբանական ծառայություններ: Այս  ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքվում է կոնկրետ գործով, որի դեպքում հաշվի է առնվում գործի բարդությունը, ծավալը, հնարավոր ծախսվող ժամանակը և այլ էական հանգամանքները: Ըստ կոնկրետ գործի ծառայության դեպքում Գրասենյակի կողմից կարող են հաշվի առնվել անձի սոցիալական կարգավիճակը, գործի բնույթը և այլ հանգամանքներ, որը կարող է ազդել փաստաբանական հոնորարի վրա: Ըստ կոնկրետ գործի ծառայությունների փաստաբանական հոնորարի չափը որոշվում է կոնկրետ գործով: Իրավաբանական խորհրդատվություն: Այս ծառայությունը  տրամադրվում է Գրասենյակում կամ էլեկտրոնային եղանակով: Գրասենյակում տրամադրվող խորհրդատվության համար կարող է սահմանվել ֆիքսված գումար: Փաստաբանական գրասենյակի կողմից էլեկտրոնային փոստով իրականացվող և անորոշ շրջանակին ուղղված իրավաբանական խորհրդատվությունները չեն համարվում պաշտոնական իրավաբանական խորհրդատվություններ և դրանց համար փաստաբանական հոնորար չի գանձվում:

 

Դատական ակտեր

Անհայտ բացակայող ճանաչելու վերաբերյալ վճիռը վերացնելու պահանջի մասին Ալիմենտի բռնագանձման պահանջի մասին Ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու պահանջի մասին Որոշմամբ սահմանված տուգանքի գումարի հնգապատկմանն ուղղված գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին […]

>>>

Հղումներ

ՀՀ իրավական ակտեր www.laws.am, www.arlis.am, irtek.am ՀՀ փաստաբանների պալատ www.advocates.am ՀՀ սահմանադրական դատարան www.concourt.am ՀՀ դատարան www.court.am ՀՀ ազգային ժողով  www.parliament.am ՀՀ արդարադատության նախարարություն www.justice.am ՀՀ դատախազություն www.genproc.am ՀՀ մտավոր […]

>>>

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան

Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի Էոնն ընդդեմ Ֆրանսիայի Կանն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության  Կռեուզն ընդդեմ Լեհաստանի Մելտեքս ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայստանի Մենեշևան ընդդեմ Ռուսաստանի  Սափեյանն ընդդեմ Հայաստանի  Ամիրյանն ընդդեմ Հայաստանի

>>>

Տեղեկատու

Հարգելի կայքի այցելու Այս էջում Դուք կարող եք ծանոթանալ խորհրդատավական, ինչպես նաև իրավական բնույթ կրող նյութերին: Յուրաքանչյուրիս համար կարևոր է տեղեկացված լինել մեր նվազագույն իրավունքների և պարտականությունների մասին, որպեսզի հնարավություն […]

>>>

Ապահովագրություն

Հարգելի կայքի այցելու Բարձրակարգ ապահովագրական ծառայությունների շնորհիվ, որոնք համապատասխանում են լավագույն միջազգային չափանիշներին և ղեկավարման սկզբունքներին ստեղծվում է վստահություն ապագայի նկատմամբ: Մեր ընկերությունը համագործակցելով շուկայի առաջատարներից «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերության […]

>>>